Հավատարմության ծրագիր-նոր Նաիրի Հյուրանոց, ք. Երևան