Կապ-նոր Նաիրի Հոթել, ք. Երևան

Գտնվելու վայրը և ճանապարհը